ISFORMATIONER VID KUSTEN. L÷v÷udden 6 januari 2012.