MINDRE HACKSPETT

 

Mindre hackspett, ungfågel Lillskärsudden Sörmjöle