SANDLÖPARE

Bilderna på 2 ungfåglar. Storvikssand, Sörmjöle