SKÄGGMES

Skäggmes, Hjälstaviken Uppland

Skäggmes, Hjälstaviken Uppland