SKEDAND

Hona, Ammarnäs

Hane, Ammarnäs

Skedand, Brånsjön Vännäs