STÖRRE HACKSPETT

Större hackspett, Kullasjön Umeå