STÖRRE PIPLÄRKA

Större piplärka, Långviksskatan Täfteå, Umeå.