SVARTSNÄPPA

Ung svartsnäppa (1K). Lillskärsudden, Sörmjöle.