Andfåglar_svanar_gäss_knipor_skrakar   
Hönsfåglar_trana   
Lommar_doppingar   
Hägrar   
Rovfåglar   
Sumphöns   
Vadare   
Måsar_trutar_tärnor   
Duvor_gök   
Ugglor   
Hackspettar   
Lärkor   
Svalor_tornseglare   
Piplärkor_ärlor   
Sidensvans_strömstare_gärdsmyg_järnsparv   
Blåhake_rödhake_buskskvätta_stenskvätta   
Trastar   
Sångare_flugsnappare   
Mesar_nötväckor_trädkrypare   
Stare_törnskator