Vadare Lillskärsudden 17 maj 2017

Brushane, hane och hona. Brushane Brushane Brushane
Brushane Grönbena Grönbena Grönbena
Kärrsnäppa. Lite pardans. Kärrsnäppa Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Kärrsnäppa Kärrsnäppa Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Myrspov Myrspov Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare Större strandpipare inför landning.