170517_lillskärsudden

Brushane, hane och hona. Brushane Brushane Brushane
Brushane Grönbena Grönbena Grönbena
Kärrsnäppa. Lite pardans. Kärrsnäppa Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Kärrsnäppa Kärrsnäppa Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Myrspov Myrspov Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare Större strandpipare inför landning.